Kontrola placu zabaw

Zatroszcz się o bezpieczeństwo najmłodszych na placu zabaw - powierz przegląd placu zabaw w ręce fachowców

Nasze usługi

Oprócz regularnych przeglądów placów zabaw oferujemy również:

- Weryfikację dokumentacji projektowych nowych placów zabaw.
- Opracowujemy programy obsługi placów zabaw i udostępiamy książki placów zabaw.
- Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji przetargowych i specyfikacji zamówień.
- Projektujemy nowe place zabaw, siłownie plenerowe i inne obiekty rekreacyjne.
- Opracowujemy / udostępniamy regulaminy placów zabaw.