Nowe warunki techniczne od 1 sierpnia 2024r.

Od 01-08-2024 wchodzą w życie zmiany w Rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

(PIERWOTNIE WPROWADZENIE ZMIAN PLANOWANO NA 1 KWIETNIA 2024r.)