PN-EN 1176
przegląd placu zabaw, kontrola placu zabaw, przeglądy placów zabaw, kontrole placów zabaw, inspekcja placu zabaw,
inspekcje placów zabaw, norma pn-en 1176, norma pn-en 1177,
place zabaw, plac zabaw, bezpieczny plac zabaw, bezpeiczeństwo na placu, książka placu zabaw,
Piotr Siwik, Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni, przeglądy Brzeg, przeglądy Wrocław, przeglądy opolskie, przeglądy dolnośląskie
© Inspekcja Placu Zabaw (Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni) 2014.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie wyłącznie za zgodą właściciela witryny.
PN-EN 1176-1:2017-12
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1176-2:2017-12
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

PN-EN 1176-3:2017-12
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni

PN-EN 1176-4+AC:2019-03
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych

PN-EN 1176-5:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

PN-EN 1176-6+AC:2019-03
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących

PN-EN 1176-7:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10:2009
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy

PN-EN 1176-11:2014-11
Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej

PN-EN 1177+AC:2019-04
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -- Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku
PN-EN 1177
Inspekcja Placu Zabaw
telefon: 602 781 713
email: biuro@inspekcja.org
Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni Piotr Siwik
ul. Jana Pawła II 17/4
49-300 Brzeg
www.zielonybrzeg.pl
Inspekcja Placu Zabaw
telefon: 602 781 713
email: biuro@inspekcja.org
Wykaz norm dotyczących placów zabaw