PN-EN 1176
przegląd placu zabaw, kontrola placu zabaw, przeglądy placów zabaw, kontrole placów zabaw, inspekcja placu zabaw,
inspekcje placów zabaw, norma pn-en 1176, norma pn-en 1177,
place zabaw, plac zabaw, bezpieczny plac zabaw, bezpeiczeństwo na placu, książka placu zabaw,
Piotr Siwik, Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni, przeglądy Brzeg, przeglądy Wrocław, przeglądy opolskie, przeglądy dolnośląskie
© Inspekcja Placu Zabaw (Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni) 2014.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie wyłącznie za zgodą właściciela witryny.
Kontrola odbiorcza / kontrola pomontażowa nowego placu zabaw
Kontroli tej podlegają nowo wybudowane obiekty. Sprawdzeniu podlegają między innymi odległości miedzy urządzeniami, wysokości upadku oraz
oznakowanie urządzeń. Ocenie podlega zgodność placu zabaw z założeniami i wymogami zamawiającego. Przegląd pozwala na weryfikację kompletności
dostarczonej przez producenta / wykonawcę dokumentacji – certyfikatów i instrukcji eksploatacji, etc. Po zakończeniu kontroli sporządzany jest raport z
inspekcji placu zabaw pod kątem zgodności z normami z rodziny PN-EN 1176. Na podstawie pozytywnej oceny placu zabaw wydawane jest również świadectwo zgodności ze wspomnianą normą PN-EN 1176.

Kontrola roczna główna
Wymagana zapisami norm z rodziny PN-EN 1176
i prowadzona według wskazówek części 7 wspomnianej normy. Inspekcji rocznej poddawane są istniejące
place zabaw. Sprawdzeniu podlegają Kontrola stanu technicznego pozwala opracować raport zawierający spis zastrzeżeń, usterek, a także wskazówek
mających poprawić lub odtworzyć zadowalający stopień bezpieczeństwa placu zabaw. Nasze protokoły pokontrolne stanowią kompletne opracowania
pozwalające na wykonanie niezbędnych zabiegów naprawczych lub domaganie się od wykonawcy czynności wynikających z tytułu gwarancji lub rękojmi.

Kontrola funkcjonalna placu zabaw
Kontrola funkcjonalna - prowadzona jest około 3 razy do roku. Kontrola ta sprawdza stabilność wyposażenia, jego funkcjonalność, a także głównie bieżący
stopień zużycia podzespołów.
Sugerowane okresy w roku kiedy proponuje się przeprowadzenie poszczególnych kontroli to:
- po zimie - na przedwiośniu (kontrola przygotowująca urządzenia do sezonu użytkowania), zamiast tej kontroli można przeprowadzić kontrolę roczną - główną,
- kontrola letnia / przedwakacyjna,
- kontrola letnia / powakacyjna - w ramach tej kontroli mają być wskazane ewentualne uszkodzenia / usterki placu zabaw, do których doszło podczas wakacji,
- kontrola jesienna - na zakończenie sezonu użytkowania placu zabaw (kontrola mająca wykazać uszkodzenia / usterki, które pojawiły się w trakcie całego
ubiegłego sezonu).

Zestaw do samodzielnej naprawy nawierzchni syntetycznej placu zabawSYNTEFIX
Oferujemy Państwu
zestaw do samodzielnej naprawy nawierzchni syntetycznych "SYNTEFIX", który został opracowany przez Inspekcję Placu Zabaw - w odpowiedzi na liczne zapytania naszych klientów dotyczące możliwości naprawy ubytków nawierzchni. Szczegóły na stronie www.syntefix.pl.
PN-EN 1177
Inspekcja Placu Zabaw
telefon: 602 781 713
email: biuro@inspekcja.org
Brzeskie Przedsiębiorstwo Zieleni Piotr Siwik
ul. Jana Pawła II 17/4
49-300 Brzeg
www.zielonybrzeg.pl
Inspekcja Placu Zabaw
telefon: 602 781 713
email: biuro@inspekcja.org
Rodzaje prowadzonych przez nas kontroli
Oprócz regularnych przeglądów placów zabaw wykonujemy także:
- Oceny dokumentacji projektowych nowych placów zabaw.
- Opracowujemy programy obsługi placów zabaw i udostępiamy książki placów zabaw.

- Kontrole odbiorcze nowo-zainstalowanych placów zabaw.
- Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji przetargowych i specyfikacji zamówień.
- Projektujemy nowe place zabaw.

- Opracowujemy / udostępniamy regulaminy placów zabaw.