KONTROLA ODBIORCZA NOWEGO PLACU ZABAW
Szanowni Państwo.

  Informujemy, że ostatnim i najskuteczniejszym sposobem na wyegzekwowanie od
Wykonawcy robót wykonania placu zabaw zgodnego z
założeniami Inwestora jest
przeprowadzenie wnikliwej oceny odbiorczej -
pomontażowej obiektu.

  Tak na prawdę odbiór placu zabaw jest ostatnim momentem, kiedy Zamawiający
może jeszcze wymagać od Wykonawcy wykonania stosowanej
korekty urządzeń,
poprawy ich posadowienia lub wymiany wadliwych
elementów. Po rozliczeniu
inwestycji każde późniejsze roszczenia mogą
napotykać na opór i niechęć Wykonawcy
do realizacji napraw i poprawek.

  Zalecamy zatem przyłożenie najwyższej wagi do przygotowania postępowania
przetargowego oraz późniejszego - dokładnego i
drobiazgowego odbioru placu zabaw.
Dopilnowanie prawidłowego rozliczenia
inwestycji zagwarantuje Państwu długie i
bezproblemowe administrowanie
obiektem.

  Zachęcamy do skorzystania z naszych usług w dziedzinie przeporwadzenia
profesjonalnego i obiektywnego odbioru nowego placu zabaw.